3 november 2016

COSTrade

Costrade is een onderneming die zich richt op het verwerven, aanbieden en verkopen van partijgoederen. Dit kunnen goederen zijn die Costrade zelf heeft aangekocht, maar het kan ook zijn dat de goederen in het bezit van een derde zijn en door Costrade worden aangeboden via zijn verkoop en afzetkanalen.

De goederen omvatten allerlei roerende goederen behalve goederen die onder gevaarlijke stoffen vallen (onder andere chemische goederen), voedingsmiddelen (tenzij lang houdbaar) en goederen die verboden zijn bij de wet. Ook goederen waar vergunningen voor nodig zijn (vuurwerk) maken geen onderdeel uit van onze handelsvoorraden.

Bij Costrade worden goederen aangeboden en Costrade biedt zelf goederen aan.

Het aanbieden van goederen door Costrade gaat via verschillende afzetkanalen. Vooralsnog verkopen wij alleen binnen de Europese gemeenschappen.  Belangrijkste afzetkanalen zijn: via internet en rechtstreeks via ons klantenbestand. Ons klantenbestand (afnemers) bestaat onder andere uit andere partijhandelaren, kermisexploitanten en marktkooplieden

Costrade heeft meerdere locaties in Nederland waar hij in eigen beheer of in samenwerking met derden goederen in opslag heeft of kan hebben. Deze zijn momenteel Heerhugowaard, Alphen aan den Rijn, Tilburg Duiven en Best. 

Wij onderscheiden 3 soorten van partijen:

1 Faillissementspartijen die worden aangeboden door curatoren en bewindvoerders.

2 Algemene partijgoederen die worden aangeboden door bedrijven en de handelaren zelf.

3 Restpartijen. Dit zijn kleinere partijen van overgebleven goederen.

In de regel verkopen wij niet aan particulieren, maar het komt voor dat er particuliere afnemers zijn die in het kader van bijvoorbeeld braderieën of bingo’s  toch “grotere” partijen of restpartijen afnemen. Daar verkopen we wel aan. Het gaat dus meer om de afnamegrootte dan om de koper.

 

COSTrade is een activiteit van COSNetwork